Mai-Lis Hellénius

Mai-Lis Hellénius är professor i kardiovaskulär prevention – att förebygga hjärtkärlsjukdom- vid Karolinska Institutet. Hon är också överläkare vid Livsstilsenheten, tema Hjärta och kärl på Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes forskningsområde är mat, fysisk aktivitet, livsstil och hälsa och hon brukar kallas ”livsstilsprofessor”.

Mai-Lis Hellénius har varit verksam i sitt område i flera decennier och hon är en efterfrågad expert såväl i Sverige som internationellt.

Mai-Lis Hellénius

Böcker av Mai-Lis Hellénius