Anna Hallén

Anna Hallén Buitenhuis är ett av de största namnen inom hälsoboksgenren. Hon är mycket uppskattad för sitt enkla och begripliga språk. Anna Hallén Buitenhuis föreläser och anordnar utbildningar om hälsa, stress, vikt, livsstil och livskvalitet. Hon är också verksam som författare och har skrivit ett flertal böcker om hälsa och kost. 

Anna Hallén

Böcker av Anna Hallén