• Författare: Cabander, Susanna
  • Illustratör: Lagerström, Anna
  • ISBN: 9789180383899
  • Läsålder: 3-6
  • Antal sidor: 32
  • Utgivning: 2024-06-25
  • Format: 206 × 8 × 209 mm
  • Vikt: 248 g
  • Ladda ner omslag 1.28 MB

Läsprepparna: Lär känna bokstaven!

Peppa och preppa inför lässtart!

Läsning är en avancerad förmåga som tar lång tid att lära sig och för vissa barn är det extra kämpigt. Att börja bygga grunden till läsning tidigt, redan innan barnen börjar skolan, är därför en värdefull investering i barnens framtid. Böckerna i serien LÄSPREPPARNA utgår från läsforskning och syftet är att förbereda barnen så mycket som möjligt inför lässtart.

Böckerna är indelade i tre kategorier:
L = Lek med ljud. Träna på att höra och känna igen språkljud.
Ä = Äg bokstäverna. Lär dig bokstävernas former och ljud.
S = Snappa språket. Fokus på ordförråd, grammatik och språkets struktur.

Hej bokstav! är ingen vanlig ABC-bok. I denna första bok i Ä-kategorin presenteras Aa, Ss, Ll, Oo, Rr, Ee, Nn, Ii, Vv och Mm. Anledningen till att LÄSPREPPARNA börjar med just dessa bokstäver beror på att de tillhör de vanligaste bokstäverna i svenskan, och att deras ljud är lätta att uppfatta. Det är därför man brukar börja med de bokstäverna när man ska lära sig läsa. Bokens fokus ligger på att lära barnen hur bokstäverna ser ut och låter. Formen och ljudet illustreras med både text och bild, och barnen lär sig att koppla ihop dem. Fler böcker planeras för att täcka in hela alfabetet.

Susanna Cabander är kommunikatör, logoped och författare och har ett stort intresse för hur man kan hjälpa barn i sin tidiga läsutveckling och göra läsforskningen mer praktiskt tillgänglig. Hon har tidigare skapat läromedel som hjälper barn i sin tidiga läsinlärning genom serien Hur låter bokstaven? som blivit populär bland såväl barn och föräldrar som pedagoger. Hennes drivkraft ligger främst i att skapa hjälpmedel som både är roliga och inspirerande för barnen att använda samtidigt som de ger dem en tydlig skjuts framåt i deras läsutveckling. Anna Lagerström är en mångsidig illustratör med ett öga för roliga detaljer och ett sinne för det pedagogiskt finurliga. Hon har illustrerat såväl barnböcker som läroböcker, bl.a. för Tukan läromedel.

Hitta fler liknande böcker

, , Läsålder 3-6

Nyhetsbrev

Ange din email-adress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

***Mailchimp formulär visas här***