• Författare: Battey, Nicholas
  • Översättare: Edvardsson, Håkan
  • Illustratör: Hissey, Ivan
  • ISBN: 9789176174456
  • Antal sidor: 160
  • Utgivning: 2016-03-21
  • Format: 189 × 17 × 239 mm
  • Vikt: 630 g

Evolutionen på 30 sekunder

de 50 viktigaste idéerna och händelserna

Anpassa sig eller dö det är naturens tvingande nödvändighet. Men hur funkar evolution egentligen? Vad är fylogeniska träd? Hur länge har det funnits kammaneter? Varför bildar hanar så många spermier? Har klimatförändringar bidragit till att öka hjärnstorleken? Från arters uppkomst och polymorfism till evolutionspsykologi den här boken förklarar allt du behöver veta på ett lättillgängligt sätt.

Evolution på 30 sekunder ger dig en inblick i livets laboratorium. I boken får du de länkar som behövs för att förstå naturens fyra miljarder år gamla historia av släktskap och naturligt urval, där arter antingen anpassar sig som svar på utmaningarna från en föränderlig miljö eller dör ut. Upptäck de levande organismernas utveckling på mikro- och makronivå från gener till genier.

Mark Fellowes är dekanus för School of BiologicalSciences och Nicholas Battey är dekanus för Ecology and Evolutionary Biology vid University of Reading, England. Deras samlade expertis täcker in bokens alla ämnen: professor Battey står för kunskapen om celler, gener och växter och professor Fellowes är väl bevandrad inom ekologi,evolution, djur och interaktion mellan olika arter.

Fler böcker i samma serie:
– Teorier på 30 sekunder
– Mytologi på 30 sekunder
– Filosofi på 30 sekunder
– 1900-talet på 30 sekunder
– Hjärnan på 30 sekunder
– Matematik på 30 sekunder

Nyhetsbrev

Ange din email-adress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

***Mailchimp formulär visas här***