• Författare: Olsson, Agneta;Karlsson, Christian
  • ISBN: 9789180382670
  • Antal sidor: 265
  • Utgivning: 2024-03-22
  • Format: 159 × 23 × 218 mm
  • Vikt: 648 g

Ägarguiden : Handboken för ägare, styrelse och vd i ägarledda företag

Ägarguiden utveckla din ägarkompetens innehåller 12 framgångsfaktorer som skapar förutsättningar för ett kompetent och proaktivt ägarskap. Ett praktiskt case förankrar varje framgångsfaktor i verkligheten och löper som en röd tråd genom hela boken.

Boken har en tydlig struktur, handfasta tips och många relevanta exempel. Detta gör den till en ovärderlig handbok för entreprenörer, bolagsägare, styrelseledamöter och vd:ar i ägarledda bolag. Även investerare och rådgivare kommer att ha stor nytta av boken. Ägarguiden beskriver bland annat komponenterna i ett ägardirektiv, essensen av ett proaktivt och ansvarsfullt ägarskap, förflyttningen från ägarlett till ägarstyrt, balansen mellan ägarharmoni och ägarkonflikter samt viktiga förberedelser inför en extern vd.

Agneta Olsson har en bakgrund som ledare i flera organisationer, bland andra ICA, Santa Maria, Coop och senast som vd för Almi Väst. Hon har också arbetat som extern vd och skrivit boken: Extern vd – så lyckas du! Agneta är specialiserad på ägarledda företag och håller bland annat utbildningar på DI Akademi. Hon är grundare av bolaget Chair Management som är experter på att förflytta bolag från ägarlett till ägarstyrt.

Christian Karlsson har en bakgrund som partner inom PwC och Aspia samt har varit vd i såväl små som medelstora partner- och familjeägda bolag. Han har idag ett flertal styrelseuppdrag och är rådgivare i ägarledda bolag.

 

Hitta fler liknande böcker

, ,

Nyhetsbrev

Ange din email-adress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

***Mailchimp formulär visas här***