javplatform.com

Vikingastickat och forntidens ornamentik

Ett omfattande uppslagsverk och en inspirationskälla för den ivrige stickaren.

Elsebeth Lavold har ägnat hela sitt liv åt stickning och olika slags mönster och har skrivit över 30 böcker i ämnet. Hon blev en internationell stjärna i stickningskretsar då hon utvecklade en teknik för hur man ska kunna sticka vikingarnas komplexa inflätningsmönster.

I Vikingastickat går Elsebeth Lavold noggrant igenom förlagor som ligger till grund för de olika mönstren. Hon har själv rest runt till museer och fyndplatser i hela Norden och hittat förebilder.