javplatform.com

Sudoku

över 650 utmaningar med stegrande svårighetsgrad

Ett rejält sudokublock!

Fler än 650 sudokupussel indelade efter olika svårighetsgrad.

Limbunden i övre kanten.

400 sidor!