javplatform.com

Stunning Houses

De mest hänförande husen som byggts på senaste år!

Här samlas bilder på några av de senaste årens mest fantastiska privathus. Hänförs och inspireras av alla bilder i denna generöst tilltagna volym.

Husen är inte bara intressanta ur synvinkeln design- och planlösningar. Här finns också en mängd intressanta lösningar av teknisk karaktär och en hel del spännande materialval.

En utmärkt bok för alla som gillar form, design och arkitektur.

Denna utgåva innehåller endast text på engelska.