javplatform.com

Flaggor

En guide till världens flaggor

En mycket fin flaggbok med vackra illustrationer av flaggor som vajar i vinden. Samtliga flaggor avbildas även med mer tydliga ritningar och proportioner. I anslutning till texten om varje flagga finns också en karta med aktuellt område markerat samt en liten faktaruta där t.ex. landets huvudstad, befolkningsmängd och storlek anges.

Boken är indelad geografiskt och förutom nationsflaggor finns t.ex. diverse delstatsflaggor, speciella förvaltnings- och administrativa områdens flaggor och flaggor för collectivité territoriale.