javplatform.com

Berömda målningar

Upptäck och förstå världens mästerverk

En annorlunda bok om konst som verkligen förklarar olika konstverks storhet på ett sätt som alla förstår.

Här presenteras konsthistoriens mest berömda målningar på ett inbjudande och lättläst sätt så att alla kan förstå vad som gör just dessa tavlor så speciella att de anses vara historiska mästerverk.

Alla konstverk presenteras i kronologisk ordning. Boken tar avstamp i 1100-talet, första målningen är den kinesiska Qingming-rullen, och avslutas i modern tid, med Anselm Kiefers ”Athanor”. Däremellan ryms ytterligare 64 mästerverk – varav ett är svenskt.

Målningarna studeras ur ett såväl historiskt som ett konstnärligt tekniskt perspektiv och de presenters på två uppslag. Det första uppslaget introducerar verket – sätter det i ett större sammanhang och förklarar dess storhet – samt konstnären. Det andra uppslaget kallas ”Detaljstudier” och ger en fördjupad bild av konstverket. Här lyfts olika, intressanta detaljer – som symbolism, penselföring och unika eller typiska detaljer – fram.

Detta är en bok för alla som är intresserade av konst. Den passar alla som söker en introduktion till konsthistorien, alla som vill briljera med detaljkunskaper och alla de som inte förstår, men som gärna vill försöka förstå... vad stor konst är!