javplatform.com

100 slag

Striderna som format vår värld

Denna bok åskådliggör 100 slag som haft en stark påverkan på hur världen ser ut idag, från tiden innan Kristi födelse till idag. Varje slag ges en beskrivning och efterföljs av en analys av efterverkningarna.

Taktiska kartor i färg ger läsaren överblick över de olika drabbningarnas avgörande förflyttningar. Boken innehåller också illustrationer av uniformer och militär teknologi som användes vid den tid slaget utspelades.

Över 250 bilder och kartor!